HVAC-rengjøring

 

 

 

 

Ønsker du et bedre inneklima ?

Inneklima omfatter alle fysiske og kjemiske forhold som påvirker oss inne. Godt inneklima er viktig for helse, trivsel og læringsevne. Dårlig inneklima kan gi nedsatt funksjon og livskvalitet.

Et godt inneklima er spesielt viktig for alle som sliter med astma, allergi eller overfølsomhet. Søker du mer informasjon kan du finne dette på Astma og allergiforbundet

 

Her finner du informasjon, råd og tips.

http://www.naaf.no/fokusomrader/inneklima/luft-og-ventilasjon/

 

Ta kontakt med oss om du ønsker en vurdering av ditt HVAC anlegg. Vi vurderer hva som kan eller bør gjøres av vedlikeholdsarbeid for å opprettholde en optimal funksjon på anlegget

Kontakt oss i dag