Karbondioksid

 

 

 

Karbondioksid

 

Karbondioksid er en kjemisk forbindelse av karbon og oksygen med kjemisk formel CO2, den er en ikke-brennbar, sur, fargeløs og luktfri gass. Den løser seg lett opp i vann, hvor den også forekommer ofte, for eksempel i det som i dagligtale kalles kullsyre i leskedrikker, men som er en uriktig betegnelse.

 

CO2 kan være giftig, men konsentrasjonen i luften er langt fra nok til at det er skadelig. Den har et bred spektrum av teknisk anvendelser. I kjemiske industri brukes den for eksempel ved fremstilling av urea. I fast form som tørris er CO2 mye brukt som kjølemiddel, og som såkalt superkritisk karbondioksid blir brukt som løse- og ekstraheringsmiddel.

 

Karbondioksid opptrer ved normalt trykk som et fast stoff ved temperaturer under -78,5 °C. Dette stoffet kalles tørris. Hvis dette blir oppvarmet vil det ikke smelte, men vil sublimere direkte til gassform.

 

Karbondioksiden som vi i IceCO2 bruker, er et biprodukt av gjødselproduksjon og gjenvinnes til industrielle formål i stedet for å slippes ut i naturen. Denne karbondioksiden bruker vi til å produsere tørris, og til å fylle CO2 sylindre til kunder.

 

Fieldset

 

Verification