CO2 sylindre

 

 

 

CO2 sylinder

Vi tilbyr nye sylindre i aluminium og i stål ved bestilling, og har tidvis re-sertifiserte CO2 sylindere i stål tilgjengelig.

 

Ved kontroll før fylling sjekkes flaskens tilstand.

 

Vedlikehold som bytting av ventil og trykktesting besørges etter avtale med kunde.

 

Krav til merking av sylinder, transport og oppbevaring er noe en selv må påse er riktig i forhold til lover og regler.

 

Tips:

  • Flasken må være merket med produsentens navn, serienummer, produksjons år og måned,  navn på gassen, flaskens tare-vekt oppgitt i kilo, volum oppgitt i liter.

 

  • Flaskene skal trykktestes hvert tiende år og det skal da slås inn nytt år og måned i sylinderen.

 

  • Flasken(e) skal ikke kunne bevege seg under transport og ikke utsettes for høyere temperaturer enn 45 grader. 

 

  • Skal ikke løftes etter ventilhetten, veltes eller utsettes for slag eller støt.

 

Vi anbefaler på det sterkeste retursperre på regulator for å hindre tilbakeslag til sylinder. 

 

Fieldset

 

Verification