Tørris-blåsing

 

 

 

Tørris-blåsing

Tørris- blåsing kan erstatte bruken av en rekke etsende kjemikalier og organiske løsemidler.

  1. Tørris-blåsing sliper ikke underlaget
  2. Tørris brukt på rett måte kan benyttes på alle typer underlag
  3. Tørris-blåsing er en helt tørr prosess
  4. Tørris leder ikke strøm
  5. Tørris er ikke etsende
  6. Tørris hverken tilfører eller etterlater stoffer
  7. Tørris- blåsing er miljøvennlig da det er produsert på gjenvunnet Co2 og minimerer avfalls-volumet etter belegg fjerningen.

 

Belegg fjerning med tørris kan rapporteres som 0 utslipp av kjemikalier og er med å redusere din bedrifts mengde av miljøavfall.

 

Tørris-blåsing produserer ingen sekundær avfall (tørris sublimerer etter anslag ) Det termiske sjokket som skapes med tørrisens temperatur på - 78,5 grader og luft trykket gjør at belegget sprekker og løsner. Tørrisen sublimerer deretter - går fra fast form til gass. Avfallet etter tørris-blåsing er da kun det belegget man har fjernet.

 

Det tilføres hverken kjemikalier eller slitasje på underlaget. Tørris-blåsing kan derfor benyttes i tørre miljøer og på sensitive komponenter. Man får ingen renning eller tørketid etter belegg fjerning med tørris.

 

Tørris-blåsingens effektivitet varierer med beleggets karakter, ferskhet og tetthet på tørrisen , hvilke maskiner man benytter til å blåse med og selvsagt operatørens kompetanse.

 

Tørris fjerner effektivt vanskelig belegg som tradisjonelt må fjernes med manuell skraping og etsende kjemikalier.