Tørris-blåsing ventilasjon

 

 

 

 

Tørris-blåsing ventilasjon

 

Tørris- blåsing kan erstatte bruken av en rekke etsende kjemikalier og organiske løsemidler.

 

Tørris-blåsing i ventilasjon blir mer og mer vanlig nå til dags, spesielt på restauranter og storkjøkken der de steker mye mat i olje og frityrkoker. Tørris-blåsing fjerner enkelt oljebelegget i ventilasjonskanalen og er en tørr prosess.

Vanligvis bruker en tørris-blåsing i ventilasjonskanal på å fjerne matfett, der dette er ekstremt antennelig. En reduserer da risikoen for brann i ventilasjonen drastisk.

 

Denne metoden fungerer optimalt på blant annet alt som består av oljeholdig belegg. 

 

Tørris-blåsing sliper ikke underlaget
Tørris brukt på rett måte kan benyttes på alle typer underlag
Tørris- blåsing er en helt tørr prosess
Tørris leder ikke strøm
Tørris er ikke etsende

Tørris hverken tilfører eller etterlater stoffer
Tørris- blåsing er miljøvennlig da det er produsert på gjenvunnet Co2 og minimerer avfalls-volumet etter belegg fjerningen.

 

Vårt system rengjør horisontalt og vertikalt

Ved bruk av vår patenterte IDC (Ice Duct Cleaner) med roterende munnstykke utfører vi rengjøring effektivt og skånsomt mot underlaget. Vårt system fungerer like godt i vertikal og horisontale strekk - og i runde/ eller firkant kanaler. Vi kommer til i strekk på opp til 40 meter . IDC betjenes med kontroll panel og kamera som gjør at vi kan besiktige tørris-blåsingen i kanalføringene mens det pågår. Med god lagringskapasitet kan vi sende kunde rapport med film eller bilder fra arbeidet i kanalene.