Co2 fylling

Karbondioksid

Karbondioksid
Karbondioksid er en kjemisk forbindelse av karbon og oksygen med kjemisk formel CO2, den er en ikke-brennbar, sur, fargeløs og luktfri gass. Den løser seg lett opp i vann, hvor den også forekommer ofte, for eksempel i det som i dagligtale kalles kullsyre i leskedrikker, men som er en uriktig betegnelse.

CO2 kan være giftig, men konsentrasjonen i luften er langt fra nok til at det er skadelig. Den har et bred spektrum av teknisk anvendelser. I kjemiske industri brukes den for eksempel ved fremstilling av urea. I fast form som tørris er CO2 mye brukt som kjølemiddel, og som såkalt superkritisk karbondioksid blir brukt som løse- og ekstraheringsmiddel.

Karbondioksid opptrer ved normalt trykk som et fast stoff ved temperaturer under -78,5 °C. Dette stoffet kalles tørris. Hvis dette blir oppvarmet vil det ikke smelte, men vil sublimere direkte til gassform.

Karbondioksiden som vi i IceCO2 bruker, er et biprodukt av gjødselproduksjon og gjenvinnes til industrielle formål i stedet for å slippes ut i naturen. Denne karbondioksiden bruker vi til å produsere tørris, og til å fylle CO2 sylindre til kunder.

iceco2
iceco2

CO2 sylinder

Vi tilbyr nye sylindre i aluminium og i stål ved bestilling, og har tidvis re-sertifiserte CO2 sylindere i stål tilgjengelig.

Ved kontroll før fylling sjekkes flaskens tilstand.

Vedlikehold som bytting av ventil og trykktesting besørges etter avtale med kunde.

Krav til merking av sylinder, transport og oppbevaring er noe en selv må påse er riktig i forhold til lover og regler.

Tips:

  • Flasken må være merket med produsentens navn, serienummer, produksjons år og måned, navn på gassen, flaskens tare-vekt oppgitt i kilo, volum oppgitt i liter.
  • Flaskene skal trykktestes hvert tiende år og det skal da slås inn nytt år og måned i sylinderen.
  • Flasken(e) skal ikke kunne bevege seg under transport og ikke utsettes for høyere temperaturer enn 45 grader.
  • Skal ikke løftes etter ventilhetten, veltes eller utsettes for slag eller støt. Vi anbefaler på det sterkeste retursperre på regulator for å hindre tilbakeslag til sylinder.

Fylling av CO2 for øl bryggere og andre bryggere

Vi tilbyr re-fylling av CO2 sylindre. Vår styrke er vår lokalitet i Bergen, forutsigbarhet for kunde, kort leveringstid og god service. Vi har gode transport avtaler i hele landet og lokalt tilbyr vi selv transport til faste kunder.

Vi etterfyller alle størrelser fra 2 kg-45 kg

Ta kontakt på forhånd, og vi garanterer ferdig fylt sylinder innen kommende fredag eller samme dag ved avtale.

Våre åpningstider er mandag-fredag, kl.08.00-15.00

Sentralbord: +47 979 78 444

iceco2

Løsning og design:Netnor