Går sammen om grønt skifte for CO2-bruk

Selskapene IceCO2 (Øygarden) og Renevo (Stord) inngår eksklusivt samarbeid om å produsere og levere klimanøytral CO2 til det nasjonale markedet.

Storkontrakten strekker seg over flere år for leveranse av Bio-CO2. Selskapene går også sammen om en felles ambisjon om å videreutvikle samarbeidet for bredere bærekraftige løsninger for forbrukere.

Eksempler på dagens storforbrukere av CO2 i Norge:

 • Kommunale vannbehandlingsanlegg
 • Bryggerier
 • Bakerier
 • Gartnerier

Vil skape arbeidsplasser lokalt og nasjonalt

CO2 som er tilgjengelig i markedet i dag er fanget CO2 som i hovedsak kommer fra gjødeselsproduksjonen på Herøya. Denne har sin opprinnelse fra naturgass, og har negativ innvirkning på klimaet. Dette vil IceCO2 og Renevo gjøre noe med.

 • Vi ser på dette som vårt bidrag til det grønne skiftet, og at dette i fremtiden vil skape nye arbeidsplasser både lokalt og nasjonalt. BioCO2 er klimanøytral, og er hentet fra en helt naturlig karbonfangst, som bruker biologisk materiale f.eks kumøkk og fiskeavfall som råstoff. Vi håper markedet responderer positivt på at det nå kommer opp en Norsk leverandør med et ordentlig bærekraftig alternativ, sier daglig leder ved IceCO2, Thor Berg.

Biogass kan i henhold til EUs fornybardirektiv (REDII) gi opp mot 200 % klimakutt når husdyrgjødsel benyttes som råstoff, og biorest til gjødsel.

Produksjonsstart i 2021

Renevo skal levere Bio-CO2 av næringsmiddelkvalitet til IceCO2 fra sitt nye anlegg på Stord når anlegget står ferdig i løpet av siste halvdel av 2021. Samarbeidet mellom de to har stort potensiale for forbrukere i mange industrier med fokus på bærekraftige løsninger.

 • Vi står foran et spennende og viktig samarbeid mellom to lokale vestlandsfirma. Omstilling til å benytte grønn CO2 avhenger av at myndighetene legger til rette for denne bransjen og stiller krav til næringslivet om å benytte klimavennlige løsninger der dette er et reelt alternativ, sier daglig leder ved Renevo, Jan Kåre Pedersen.

Den flytende Bio-CO2`en som skal produseres av Renevo kan benyttes som;

 • CO2 /kullsyre i brus og øl
 • CO2 til brannslukking
 • CO2 til Kjøleaggregater på vogntog og kjøledisker i næringslokaler.
 • Tørris-produksjon for blant annet kjøling av fisk og matvarer, og til rengjøring
 • Hovedproduktet til RENEVO er biogass, men ved at vi også fanger og gjør nytte av CO2 fra det naturlige kretsløpet i samme prosess, blir klimaregnskapet til biogassproduksjonen bedre enn nullutslipp, sier daglig leder ved Renevo, Jan Kåre Pedersen.
 • Vi ser på dette som vårt bidrag til det grønne skiftet, og at dette i fremtiden vil skape nye arbeidsplasser både lokalt og nasjonalt. BioCO2 er klimanøytral, og er hentet fra en helt naturlig karbonfangst, som bruker biologisk materiale f.eks kumøkk og fiskeavfall som råstoff. Vi håper markedet responderer positivt på at det nå kommer opp en Norsk leverandør med et ordentlig bærekraftig alternativ, sier daglig leder ved IceCO2, Thor Berg.

Mer om selskapenes bakgrunn for samarbeidet:

Drivkraften bak Renevo er tanken om at bærekraftige løsninger på utfordringer knyttet til produksjon og bruk av energi og mange andre produkter samfunnet trenger, kan ha sitt utspring i naturlige kretsløp. Fremveksten av den sirkulære økonomien og bioøkonomien gir et grunnlag for at vi skal kunne ha dette fokuset. Det muliggjør at vi kan løse utslippsutfordringer i flere næringer, og ved hjelp av teknologi og industriell produksjon forvandle disse til verdifulle bærekraftige produkter som verden trenger. 

Iceco2 sitt hovedfokus er å anvende gjenvunnet karbondioksid i gassform og som tørris. Vi søker til enhver tid å være markedsledende med å tilby den beste kompetanse innen tørris-bruk. Vi produserer tørris og utfører tørrisblåsing samt leverer CO2 av næringsmiddel- og industri-kvalitet på flasker. Vi tilbyr ulike tørris-blåsemaskiner og tørris produksjonssystemer. Våre tjenester skal for kunde ha en verdi i form av miljøvennlighet, effektivitet eller økonomisk besparelse.

Løsning og design:Netnor