tørris

Vi produserer tørris til kunder i hele Norge.

Tørris kan benyttes til nedkjøling eller til tørris-blåsing / overflate behandling. Tørrisen representerer i begge tilfeller effektivitet og miljøvennlighet.

Tørris er ferskvare og har begrenset varighet. Å kunne levere og produsere lokalt er derfor en stor fordel. Jo ferskere tørrisen er når man tar den i bruk jo bedre effekt vil den ha.

Tørris produseres på 3 ulike måter ut fra hva som er mest formålstjenlig og håndterlig for våre kunder:

Tørris pellets:

Produseres i standard størrelse er 3 mm tykkelse og varierende lengde. Det leveres i alt fra ispor emballasje på 15 kg til 400 kg containere. Pellets benyttes til både kjøling og tørris-blåsing.

Tørris nuggets:

Produseres i standard størrelse er 19 mm tykkelse og varierende lengde. Det leveres i containere og har et minimums bestillings volum på 300 kg leveranse pr gang.

Tørris blokker:

Standard størrelse er 250 x 140 mm og dybde 140 er standard. De kan også spesial lages tynnere dersom det er ønskelig til feks. kjøling i catering. Disse leveres i mindre containere med papp og eller plast mellom.

Å holde kjølekjeden ubrutt kan til tider være en utfordring, tørris kan være den perfekte løsningen!

Tørris kan legges sammen med varene direkte i kasser eller brukes i containere som transporterer produktene.Kontakt oss gjerne for råd for dosering, oppbevaring og egnet emballasje.

Tørrisen holder temperaturen nede på riktig nivå med korrekt dossering vil kan kunne oppnå perfekt temperatur under transport. Kjøle og fryse varer kan på denne måten oppbevares i samme kjølebil med tørris.

Hvorfor tørris? Tørris er kullsyre (karbondioksid) i fast form, og kan tilpasses ethvert kuldebehov. Den er enkel å håndtere, har høy kuldeytelse og holder en konstant temperatur på – 78° C til den er oppbrukt.

Tørris etterlater ikke fuktighet. Tørrisen avgir mer kjøling ved høyere temperatur enn ved lav temperatur.

Produktets temperatur på pakke tidspunkt og temperatur i omgivelsene spiller derfor stor rolle i hvilken mengde man må benytte.Ved produksjon av næringsmidler kan tørris benyttes til å senke temperaturen raskt dersom denne er for høy.

Erstattes vann-is med tørris kan man transportere større mengder produkter og oppnå de samme kjøleforhold, fordi tørris opptar mindre volum enn vann-is under ellers like betingelser. Tørrisens store kuldemagasin gjør det også mulig å holde kjølekjeden ubrutt over lang tid. Tørris går direkte over fra fast form til gass, uten å etterlate fukt.

OBS! Tørris er å betrakte som ferskvare! Tørris må betraktes som ferskvare den bør bestilles 48 timer før opphenting. Send oss adresse og ønsket leveringstidspunkt så kan vi gi pris inkludert frakt, containerleie og ønsket tørris mengde komplett.

Vi tilbyr emballasje i ulike størrelser tilpasset tørrisens behov for ventilering. Ved fly frakt gjelder spesielle bestemmelser. Tørris kan ellers ikke oppbevares i et lukket rom uten ventilering eller i en kasse/ container uten ventilering.

Tørris i ulike former Vi produserer tørris i pelletz ca 10mm og nuggets i 19mm form. Vi kan på forespørsel og så produsere tørris blokker og skiver på spesial mål

Løsning og design:Netnor